Dr. Hellvik har permisjon hver Fredag ut Mars 2021. 

Dr. Dhayalan som har jobbet med oss før vil være vikar hver Fredag.