Dr. Mellingen har fått ny vikar fra 21.09.2020, Lege Tora Heggvik som blir hos oss i 6 måneder.